Διπολική Διαταραχή

BRIDGE freddy-do-1457346-unsplash.jpg
 
 

Η Διπολική Διαταραχή (ΔΔ) είναι ελαφρώς πιο συνηθισμένη μεταξύ ανδρών απ’ ότι μεταξύ γυναικών, και ο επιπολασμός ενός έτους της ΔΔ τύπου Ι ή ΙΙ κυμαίνεται από το 0,0% έως περίπου 1% σε ευρύ φάσμα διαφορετικών χωρών (DSM-5, American Psychiatric Association, 2013, Fajutrao, Locklear, Priaulx & Heyes, 2009).

Η ΔΔ τύπου Ι χαρακτηρίζεται από την εκδήλωση μανιακών, υπο-μανιακών και καταθλιπτικών επεισοδίων. Η ΔΔ τύπου ΙΙ χαρακτηρίζεται από την απουσία μανιακών επεισοδίων, μολονότι οι ασθενείς βιώνουν υπο-μανιακά και καταθλιπτικά επεισόδια.

Μεταξύ των επεισοδίων, οι ασθενείς με ΔΔ βιώνουν περιόδους φυσιολογικής συναισθηματικής λειτουργίας (DMS-5). Τα μανιακά και υπο-μανιακά επεισόδια αποτελούν χρονικές περιόδους κατά την διάρκεια των οποίων οι ασθενείς βιώνουν μια εξαιρετικά αφύσικα αυξημένη ενεργητικότητα – ενεργητικότητα που συχνά συγχέεται με «χαρά» – μαζί με συμπτώματα όπως διάχυτη διάσπαση προσοχής, ακραία καλπάζουσες σκέψεις, αφύσικα ελαττωμένη ανάγκη ύπνου, ή ακόμη και ανικανότητα ύπνου.  Οι ασθενείς ενδέχεται επίσης να βιώσουν ψυχωτικά συμπτώματα.

Τα συμπτώματα που παραμένουν για τουλάχιστον τέσσερις διαδοχικές ημέρες, καθώς και για ολόκληρο το διάστημα της κάθε ημέρας, θεωρούνται ότι συνθέτουν υπο-μανιακό επεισόδιο, ενώ τα συμπτώματα που παραμένουν για τουλάχιστον μία εβδομάδα θεωρούνται ότι συνθέτουν μανιακό επεισόδιο (DSM-5). Η αξιολόγηση των συμπτωμάτων και η διάγνωση της Διπολικής Διαταραχής απαιτούν κλινική εξειδίκευση στον τομέα της ψυχικής υγείας. Η θεραπεία περιλαμβάνει φαρμακοθεραπεία, ψυχολογικές παρεμβάσεις και προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης.

 

Βιβλιογραφία

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical 
manual of mental disorders (5th ed.) Washington, DC; London, England: American Psychiatric Publishing.

Fajutrao, L., Locklear, J., Priaulx, J. & Heyes, A. (2009). A systematic review of the evidence of the burden of bipolar disorder in Europe. Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health, 5(3). doi:10.1186/1745-0179-5-3

 
 

Τα μανιακά και υπο-μανιακά επεισόδια αποτελούν χρονικές περιόδους κατά την διάρκεια των οποίων οι ασθενείς βιώνουν μια εξαιρετικά αυξημένη ενεργητικότητα μαζί με συμπτώματα όπως πολυ εντονη διάσπαση προσοχής, ιδιαιτερως καλπάζουσες σκέψεις, αφύσικα ελαττωμένη ανάγκη ύπνου, ή ακόμη και ανικανότητα ύπνου.